Ап. В-12 Продаден 75.08 Ап. В-13 Продаден 108.99 Ап. В-14 Продаден 110.88 Ап. В-15 Продаден 74.71 Ап. В-16 Свободен 120.76 Ап. В-17 Продаден 90.71